Grib biedt een handige module om faciliteiten te beheren. Een faciliteit kan een ruimte, apparaat of Personal Training zijn. Alles waar leden een vaste tijdseenheid voor reserveren, bijvoorbeeld het reserveren van een squash baan voor 1 uur of het inplannen van een Personal Training sessievan 1,5 uur. Het reserveren kan via de Club App of het ledenportaal.De faciliteiten module vindt je onder Reserveringen > Faciliteiten.

FACILITEIT AANMAKEN

In dit voorbeeld wordt een squash baan als voorbeeld gebruikt.

De eerste stap is het toevoegen van een naam en omschrijving.

Deze worden allebei getoond in de Club App en het ledenportaal. Bedenk dus een duidelijke naam en omschrijving zodat leden weten waar ze voor reserveren.

In de omschrijving kun je ook eventuele opmerkingen kwijt, bijvoorbeeld dat leden een squash racket kunnen reserveren bij de balie.

Onderaan kun je instellen of de faciliteit moet worden getoond of verborgen voor leden. Zo kun je een faciliteit tijdelijk “offline” halen.

RESERVERING INFORMATIE

Nadat je de naam en omschrijving hebt ingevoerd bepaal je de reserverings informatie voor de faciliteit.

  • Reserveringstype: hiermee geef je aan of een lid ruimte (zoals een lokaal) of de tijd van een coach reserveert (voor bijv. Personal Training).
  • Reserverings eenheid: hiermee bepaal je hoelang 1 reservering duurt (in minuten), bijvoorbeeld 60 minuten. Dit staat dan gelijk aan 1 credit. Als een lid bijvoorbeeld 1x per week mag reserveren, dan kan hij/zij dus 1u per week squashen.
  • Vaste blokken: hiermee geef je aan of het rooster van de faciliteit in vaste blokken van bijv. anderhalf uur moet worden opgebouwd. Je hebt dan ‘vaste’ start en eind-tijden (bijv. 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, etc). 
  • Reserveringstermijn: hiermee geef je aan hoeveel dagen van tevoren de faciliteit gereserveerd kan worden. Zo kun je instellen dat leden maximaal 1 week van tevoren de squash baan kunnen reserveren.
  • Annuleringstermijn: hiermee geef je aan hoeveel minuten van tevoren een faciliteit geannuleerd kan worden, zonder dat het een credit kost. Annuleert een lid te laat? Dan is het lid de credit kwijt.
  • Naam van de inschrijfknop: deze naam wordt gebruikt voor de inschrijfknop. Verzin een goede naam die het lid aanmoedigt om te reserveren.
  • Reservering definitief: hiermee bepaal je wanneer de reservering definitief is. Zo kun je instellen dat een reservering pas definitief is als het lid incheckt. Zo kun je achterhalen wie gereserveerd heeft en niet komt opdagen (no-show).


AFBEELDING EN INCHECK

Tot slot kun je instellen welke afbeelding getoond wordt bij de faciliteit en welke incheckafbeelding het lid ziet na het inchecken.

De kleur van de faciliteit kun je hier ook instellen. Deze kleur wordt getoond bij de faciliteit om het sneller te herkennen. Kies dus een herkenbare kleur.

RESERVERINGSMOMENTEN INSTELLEN

Als de faciliteit is aangemaakt stel je de reserveringsmomenten in. Je stelt dan in op welke dagen en tijdstippen de faciliteit gereserveerd kan worden. 


LOKALEN

Maak de “lokalen” aan welke gereserveerd kunnen worden. Een lokaal kan ook een apparaat of coach zijn. Dit wordt getoond zodat het lid en jij weet welk “lokaal” of apparaat is gereserveerd.


PAUZES

Het is mogelijk om meerdere reserveringsmomenten per dag aan te maken. Handig als het bijvoorbeeld niet mogelijk is om tijdens de lunch te reserveren. Maak dan een reserveringsmoment van 09:00 tot 12:00 aan en eentje van 13:00 tot 17:00.