Houdt je leden betrokken door automatische e-mail of push berichten in te stellen. Stel bijvoorbeeld in dat GetGrib automatisch berichten stuurt als een lid jarig is, maar ook als een lid enkele weken niet is komen sporten.


Automatische berichten kun je instellen onder Communicatie > Automatische berichten.

Als eerste stel je de naam van het bericht in. De naam wordt getoond in de lijst van berichten. Kies een naam die je kunt herkennen in de lijst.


CONDITIE

Als conditie zijn er 4 mogelijkheden. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.


  • Op verjaardagen: er wordt een bericht gestuurd op de verjaardag van een lid
  • Na aantal inchecks: stuur automatisch een bericht als een lid een aantal keren heeft ingecheckt (bijv. na 10x). Het aantal keer kun je instellen als je deze optie hebt geselecteerd
  • Na aantal dagen afwezigheid: stuur automatisch een bericht als een lid een aantal dagen niet heeft ingecheckt. Stel bijvoorbeeld in dat een lid na 3 weken afwezigheid een push bericht ontvangt om hem of haar actief te houden.
  • Volgende dag na een no-show: als een lid heeft gereserveerd voor een les of faciliteit, maar niet is komen opdagen.


BERICHT

Stel in welk bericht verstuurd moet worden als bovenstaande conditie is bereikt. Je kunt kiezen uit een push bericht op de Club app. Je hebt hiervoor wel de Club app nodig.

Een andere mogelijkheid is om een e-mail naar het lid te sturen. Handig als je geen Club app hebt of leden zonder mail wilt bereiken.

De laatste optie is om geen bericht te sturen. Je kunt namelijk ook een bericht op de inchecktablet plaatsen (zie hieronder).

INCHECKMELDING

Naast het sturen van een automatisch bericht is het ook mogelijk om een melding te tonen op de inchecktablet. Deze melding wordt getoond als de conditie is bereikt en het lid gaat inchecken. Zo hou je de leden betrokken bij jouw club.

ACTIEF MAKEN

Als je het bericht hebt aangemaakt moet je ‘m nog activeren. Dit kan vanuit de lijst van automatische berichten. Hier zie je verder ook de verstuurgeschiedenis (wanneer is het bericht verstuurd naar welke leden).