Uitbreidingen Grib oktober 2021

In deze nieuwsbrief vermelden wij de uitbreidingen die wij hebben gedaan aan Grib de afgelopen maand. 


Pagina met alle (inhaal)credits

Maak je gebruik van losse credits of inhaalcredits, dan hebben we goed nieuws. We hebben een aparte pagina gemaakt waarop je alle losse (inhaal) credits kunt zien. Vanuit hier kun je de credits eenvoudig bewerken of verwijderen.


De pagina kun je vinden onder Financieel > Losse Credits


Credit-verdeling per x-weken bij abonnementen

In Grib kun je per abonnementsvorm aangeven hoeveel credits een lid per periode krijgt, bijv. 2 credits per week.

Wij hebben de periodes uitgebreid. Voorheen kon je kiezen tussen credits per week, credits per maand of onbeperkt. Daar is nu de optie per x-weken aan toegevoegd. 


Hiermee kun je bijvoorbeeld instellen dat leden 1 credit per 2 weken krijgen (als ze om de week een les kunnen volgen met het abonnement). Als je een vaste inschrijving hiermee maakt (of een herhalende agenda-afspraak), dan wordt het lid per 2 weken ingeroosterd.


Aanpassen/verwijderen zelf gemaakte oefeningen

De workout-module heeft ook een uitbreiding gekregen. Naast onze layouts-verbetering enkele weken geleden hebben we deze maand opnieuw een aanpassing gemaakt. Het is vanaf nu mogelijk om je zelf aangemaakte oefeningen te bewerken of te verwijderen. 


Zoek daarvoor de oefening op (als je een schema aan het maken bent) en klik op het potlood om de oefening te bewerken of op de prullenbak om de oefening te verwijderen.


Communicatie-mail selecteren bij een automatische mail

Het is vanaf nu mogelijk om een communicatie-mail te selecteren bij een automatische mail.


Een communicatie-mail heeft meer opmaak mogelijkheden. Stuur dus automatisch een opgemaakte mail als een lid jarig is of bijv. jouw club 100x heeft bezocht.


Je kunt een communicatie-mail instellen door het automatische bericht te bewerken (onder Communicatie > Automatische Mails). Als verstuur-actie selecteer je mail en vervolgens selecteer je een communicatie-mail.